.....................................................................................
คำชี้แจง
  1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
              2. อ่านคำตอบให้แน่ใจก่อน แล้วจึงตอบ
              3. ในแต่ละข้อสามารถตอบได้ ข้อละ 1 ครั้งเท่านั้น
.......................................................................................

1. สนามวอลเลย์บอลมีขนาดกว้าง x ยาวกี่เมตร  

            ก. 7 x 14
            ข. 8 x 16
            ค. 9 x 18
            ง. 10 x 20

2.
เส้นเขตรุกของสนามวอลเลย์บอลอยู่ห่างจากเส้นแบ่งแดนกี่เมตร
      
            ก. 1.50  
            ข. 2.00 
            ค. 2.50
            ง.
3.00

3.
เส้นเขตส่ง (เขตเสิร์ฟ) เป็นช่องว่างห่างกันกี่เมตร

            ก. 3.00    
            ข. 5.00
            ค. 7.00 
            ง.
9.00

4. ความสูงของตาข่ายวัดที่ตรงกึ่งกลาง สำหรับประชาชนชายสูงเท่าใด

            ก. 2.53 เมตร    
            ข. 2.43 เมตร
            ค. 2.33 เมตร
            ง.
2.23 เมตร

5. จำนวนผู้เล่นจริงและสำรองแต่ละทีมมีได้ไม่เกินกี่คน

            ก.10
            ข.12
            ค.14 
            ง. 6


6. การแข่งขันจะยังไม่เริ่มขึ้นในกรณีใด

            ก. มีผู้เล่นเพียง 5 คน
            ข. มีผู้เล่น 6 คนพอดี
            ค. หัวหน้าชุดยังไม่มา  
            ง. ผู้ฝึกสอนยังไม่มา  


7. ขณะเริ่มทำการแข่งขัน หมายเลข 1 ยืนที่ใด
            ก. หน้าขวา
            ข. หน้าซ้าย 
            ค. หลังขวา
            ง. หน้ากลาง

8. จำนวนผู้เล่นจริงในการแข่งขันวอลเลย์บอลที่สากลนิยม ข้างละกี่คน

            ก. 5 
            ข. 6  
            ค. 7 
            ง. 8

 
9. ในการแข่งขันระหว่างประเทศ ถือเอาชนะกันในกี่เกม
            ก. 1 ใน 2 
            ข. 2 ใน 3
            ค. 3 ใน 4 
            ง.
3 ใน 5

10. ในการเล่นเกมหนึ่ง ๆ ทีมหนึ่งจะขอเปลี่ยนตัวได้ไม่เกินกี่ครั้ง

            ก. 3
            ข. 4
            ค. 5
            ง. 6

11. ผู้ที่ลงเล่นครั้งแรกในเกมหนึ่ง ๆ มีสิทธิ์ให้ผู้เล่นสำรองเข้าแทนได้
้แล้วตนเองจะกลับ เข้าเล่นในตำแหน่งเดิมอีกได้กี่ครั้ง
  
            ก. 1
            ข. 2
            ค. 3
            ง. 4

12. ผู้เล่นจริงหมายเลข 1 – 6 เข้าทำการแข่งขัน ผู้เล่นสำรองหมายเลข
7 – 12 เมื่อได้เปลี่ยนตัว เอาหมายเลข 2 ออก 7 เข้าแทน เมื่อต้องการเอา
7 ออก หมายเลขใดมีสิทธิ์เข้าแทนได้
     
            ก. 1 
            ข. 2 
            ค. 9
            ง. 8 


13.
นอกจากการเสี่ยงเพื่อเลือกแดน หรือสิทธิ์การส่งในเกมที่ 1 แล้ว
จะทำการเสี่ยงอีกในเกมที่เท่าใด

            ก. 2   
            ข. 3
            ค. 5 
            ง.
เกมสุดท้ายเพื่อผลแพ้ชนะคราวนั้น

14.ในเกมสุดท้ายของการแข่งขัน จะเปลี่ยนแดนเมื่อใด

            ก. ชุดใดชุดหนึ่งได้ 7 คะแนนก่อน  
            ข. ชุดใดชุดหนึ่งได้ 8 คะแนนก่อน  
            ค. ชุดที่ทำคะแนนไล่ตามได้ 7 เท่ากัน  
            ง.
ชุดที่ทำคะแนนไล่ตามได้ 8 เท่ากัน

15. เมื่อได้เปลี่ยนแดนในเกมสุดท้ายแล้วการเล่นต่อไปจะเริ่มอย่างไร

            ก. เปลี่ยนลำดับการส่งใหม่  
            ข.หมดสิทธิ์ในการส่ง 
            ค. ส่งต่อโดยผู้เล่นคนเดิม
            ง. เสี่ยงเพื่อเริ่มเล่นใหม่


16. การขอเวลานอกเพื่อพักมีเวลาไม่เกินครั้งละเท่าไร

            ก.10 วินาที
            ข.15 วินาที
            ค. 30 วินาที  
            ง. 1 นาที  


17. การส่งลูกจะต้องกระทำภายในเวลาเท่าใด

            ก. 3 วินาที
            ข. 5 วินาที
            ค. 8 วินาที
            ง. 30 วินาที  

18. ผู้ส่งลูกถือลูกไว้กับมือ แล้วตีลูกส่งไปลงในแดนดี โดยมิได้โยนลูกบอล
ผลจะเป็นอย่างไร

            ก. หมดสิทธิ์การส่ง
            ข. ได้คะแนน   
            ค. ได้ส่งใหม่  
            ง.
ไม่มีข้อใดถูก
 
19. การเริ่มส่งใหม่ในเกมที่ 2 จะเริ่มจากฝ่ายใด

            ก. ทีมที่ชนะในเกมที่ 1 
            ข. ชุดที่มิได้ทำการส่งในเกมที่ 1 เป็นฝ่ายส่ง
            ค. เสี่ยงเพื่อเลือกสิทธิ์ในการส่งใหม่  
            ง. ทีมที่แพ้ในเกมที่ 1

20. การตีลูกระหว่างการเล่นแต่ละทีม สามารถเล่นลูกได้ไม่เกินกี่ครั้ง

            ก. 3
            ข. 2
            ค. 1
            ง. 4

21. การเล่นลูกซ้ำคืออย่างไร

            ก. เล่นลูกทั้ง 2 ครั้งติดต่อกัน  
            ข .เล่นลูกนั้นอีกเมื่อเพื่อนร่วมทีมเล่นแล้ว1คน
            ค .เล่นลูกนั้นอีกเมื่อเพื่อนร่วมทีมเล่นแล้ว1คน  
            ง.
ล่นลูกนั้นอีกภายหลังที่ตนเองตบลูกบอลถูกมือผู้สกัดกั้น

22. การแข่งขันในเซตที่ 1 – 4 จะแข่งขันกันกี่คะแนน

            ก. 15 
            ข. 21
            ค. 25
            ง. แล้วแต่จะตกลงกัน 


23. การแข่งขันในเซตตัดสิน จะแข่งขันกันกี่คะแนน

            ก. 8
            ข.15 
            ค. 21
            ง. 25

24. ผู้เล่นที่มีสิทธิ์เข้าทำการสกัดกั้นคือผู้ใด

            ก. หลังขวา  
            ข. หลังซ้าย  
            ค. แดนหน้าทั้งหมด  
            ง.
แดนหลังทั้งหมด
 
25. เมื่อทั้ง 2 ทีมได้คะแนน 24 เท่ากันจะแข่งขันกันอีกเท่าไรจึง
จะเป็นผลแพ้ชนะ

            ก. 25 - 24 
            ข. 26 - 25 
            ค. 27 – 26 
            ง. 32 – 30