.....................................................................................
คำชี้แจง
  1. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
              2. อ่านคำตอบให้แน่ใจก่อน แล้วจึงตอบ
              3. ในแต่ละข้อสามารถตอบได้ ข้อละ 1 ครั้งเท่านั้น
.......................................................................................

1. การเริ่มเล่นหรือแข่งขันบาสเกตบอลเริ่มอย่างไร 

            ก. กรรมการส่งลูกให้ผู้เล่น
            ข. กรรมการให้เล่นลูกกระโดด
            ค. กรรมการให้ผู้เล่นเลือกที่จะส่ง หรือรับลูกบอล
            ง. กรรมการดูจากรายชื่อนักกีฬาว่าใครส่งชื่อก่อนก็ให้ผู้นั้นส่งลูกบอลเริ่มเล่น

2. ผู้เล่นจะถือลูกบอลไว้ได้นาน ไม่เกิน กี่วินาที
      
            ก. 3 วินาที  
            ข. 10 วินาที
            ค. 5 วินาที
            ง. 30 วินาที

3.
ผู้เล่นที่ได้ส่งลูกบอลจากนอกสนามจะต้องส่งภายในเวลาเท่าใด

            ก. 3 วินาที  
            ข. 10 วินาที
            ค. 5 วินาที  
            ง.
30 วินาที

4. ผู้เล่นฝ่ายรุกจะเข้าไปในเขตโทษของฝ่ายรับได้ ไม่เกิน กี่วินาที

            ก.
3 วินาที  
            ข.
10 วินาที
            ค.
5 วินาที
            ง.
30 วินาที

5. ผู้เล่นฝ่ายรุกจะต้องนำลูกบอลเข้าสู่แดนหน้าภายในเวลาเท่าใด

            ก.
3 วินาที  
            ข.
10 วินาที
            ค.
5 วินาที
            ง.
30 วินาที

6. ผู้เล่นฝ่ายรุกจะต้องยิงประตูภายในเวลาเท่าใด

            ก.
3 วินาท
            ข.
10 วินาที
            ค.
5 วินาที
            ง.
30 วินาที

7. การขอเวลานอกขอได้ครั้งละกี่นาที

            ก. 1 นาที
            ข. 2 นาที
            ค. 3 นาที
            ง. 4 นาที

8. จำนวนฟาวล์รวมของทีมในแต่ละครึ่งเวลา กี่ครั้ง ในครั้งต่อๆไป
    จึงจะถูกโยนโทษ 2 ครั้ง

            ก. 3 ครั้ง  
            ข. 6 ครั้ง
            ค. 5 ครั้ง
            ง.
7 ครั้ง
 
9. ผู้ตัดสินให้สัญญาณโดยยกแขนท่อนล่างไขว้กัน แสดงว่าอย่างไร

            ก. ฟาวล์บุคคล
            ข. การขอเปลี่ยนตัว
            ค.ในเวลาการเล่น
            ง. นอกเวลาการเล่น

10. ถ้าเกิดการยึดบอล กรรมการให้เป็นลูกกระโดด จะให้สัญญาณมืออย่างไร

            ก. กำมือทำท่าชกฝ่ามือ
            ข. กำมือทั้งสองขึ้นไขว้มือกัน
            ค. ชูหัวแม่มือทั้งสองขึ้น
            ง. ใช้แขนท่อนล่างโบกขนานพื้นไปมา

11. สนามบาสเกตบอลมีขนาดกว้างยาวเท่าไร
  
            ก. กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร
            ข. กว้าง 15 เมตร ยาว 28 เมตร
            ค. กว้าง 16 เมตร ยาว 29 เมตร
            ง. กว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร

12. คะแนนที่ได้จากการทำประตูธรรมดามีค่าเท่ากับเท่าใด
     
            ก. 1 คะแนน  
            ข. 2 คะแนน
            ค. 3 คะแนน
            ง. 4 คะแนน

13.
คะแนนที่ได้จากการยิงลูกโทษแต่ละลูกมีค่าเท่ากับเท่าใด

            ก. 1 คะแนน  
            ข. 2
คะแนน
            ค. 3
คะแนน
            ง.
4 คะแนน

14.การแข่งขันมาตรฐาน ก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นแต่ละฝ่ายจะต้องมีผู้เล่นในสนามกี่คน

            ก. 4 คน
            ข. 5 คน
            ค. 6คน
            ง. กี่คนก็ได้ตามแต่จะตกลง

15. ลูกบอลจะออกนอกเขตสนามเมื่อใด

            ก. เมื่อลูกบอลลอยออกนอกสนามเหนือเส้นขอบสนาม
            ข. เมื่อผู้เล่นถือลูกบอลลอยตัวอยู่นอกสนาม
            ค. เมื่อลูกบอลถูกเส้นขอบสนาม
            ง.
ถูกทุกข้อ