การตั้งรับแบบ ๑-๒-๒ป็นการป้องกันการยิงประตูในระยะไกลบริเวณหัวกะโหลก
ของเขตโทษได้ดี แต่ด้อย ในการป้องกันฝ่ายตรงข้าม
ที่รุกใต้แป้น และการตั้งรับแบบนี้จะมีผู้เล่นอยู่หน้า ๑ คน อยู่กลาง ๒ คน อยู่หลัง ๒ คน คอยดูแลรับผิดชอบในพื้นที่
ของตน ดังรูปที่ ๒.๑
 
ตำแหน่งการเล่นทีม
 
  1   คือผู้เล่นตำแหน่งหลังซ้ายหรือการ์ดซ้าย
(Left Guard)
  2   คือผู้เล่นตำแหน่งหลังขวาหรือการ์ดขวา
(Right Guard)
  3   คือผู้เล่นตำแหน่งหน้าซ้ายหรือปีกซ้าย
(Left Forward)
  4   คือผู้เล่นตำแหน่งหน้าขวาหรือปีกขวา
(Right Forward)
  5    คือผู้เล่นตำแหน่งกลางหรือศูนย์หน้า
(Center)

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   การตั้งรับแบบ ๒ - ๑ - ๒


นิยมเล่นกันมาก เพราะสามารถเปลี่ยนสภาพของรูปแบบได้ง่าย
โดยการเคลื่อนที่ของ คนกลางขึ้นหรือลงเพียงคนเดียวเท่านั้น
ก็จะทำให้รูปแบบเปลี่ยนไป

การตั้งรับแบบนี้มักใช้กับทีมตรงข้ามที่เก่งในการส่งลูกบอล
วงนอก ซึ่งสามารถป้องกันพื้นที่เขตโทษได้ดี และป้องกัน
การยิงประตู ในระยะไกล การตั้งรับแบบนี้จะมีผู้เล่นอยู่หน้า
๒ คน อยู่กลาง ๑ คน อยู่หลัง ๒ คน โดยแต่ละคนจะต้อง
คอยดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ของตน

 

 

 

 

 

 

 

 

   การป้องกันแบบ ๓ - ๒
ใช้เมื่อผู้เล่นศูนย์หน้าและผู้เล่นหลังหรือการ์ด ๒ คน
ยิงประตูวงนอกได้แม่นยำ แต่ขาดประสิทธิภาพใน
การรุกใต้แป้น โดยการตั้งรับแบบนี้จะมีผู้เล่นอยู่หน้า
๓ คน และอยู่หลัง ๒ คน คอยดูแลรับผิดชอบในพื้นที่
ของตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกันแบบ ๒ - ๓ 

มักใช้กับทีมตรงข้ามที่มีความสามารถรุกใต้แป้น
ได้ดี โดยการตั้งรับแบบนี้จะมีผู้เล่น ๒ คน อยู่หน้า
และอยู่หลัง ๓ คน คอยดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ของ
ตน ดังรูปที่ ๕.๑
 

 

 

 

 

 

 

   การป้องกันแบบ ตัวต่อตัว
วิธีปฏิบัติ
๑. ยืนเตรียมพร้อม และเคลื่อนที่ไปตามทิศทาง
ของฝ่ายรุก และต้องติดตามไปเป็น เงาตามตัว พยายามขวางทิศทางการเคลื่อนที่ของคู่แข่งขัน
๒. สายตาจะต้องจับจ้องอยู่ที่ลูกบอล และคู่แข่งขันของตนตลอดเวลา
๓. ยกมือกันคู่ต่อสู้ไม่ให้ส่งลูกบอลได้สะดวก พร้อมทั้งพยายามดึง หรือแย่งลูกบอล ไปครอบครอง