Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

http://www.kruchai.net  ยินดีต้อนรับทุกๆท่าน ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อการศึกษา วิชาวอลเลย์บอล และวิชาบาสเกตบอล  สิ่งใดที่เป็นประโยชน์  ขอให้ท่านนำไปใช้ และกรุณาช่วยเผยแพร่ หากมีคำแนะนำ ติชม เพื่อพัฒนา หรือต้องการให้ผู้จัดทำเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องใด กรุณาแจ้งที่  กระดานถามตอบ  (webboard) แสดงความคิดเห็น 

ขายด่วน ขายที่ดินจำนวน 1 ไร่ พร้อมต้นสักทองกว่า 200 ต้น อายุต้นสักประมาณ 14 ปี ราคา 420,000 บาท เป็นที่ดินภายในทุ่งดินดำรีสอร์ท
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ที่ดินสวย แปลงละ1 ไร่ สามารถปลูกบ้านได้เลย มีสาธารณูปโภคพร้อม มีคลับเฮ้าส์ ห้องพัก สระว่ายน้ำ สนุกเกอร์
ห้องอาหาร คาราโอเกะ อิเทอร์เน็ต ที่ดินมีโฉนดเรียบร้อยพร้อมโอน   ติดต่อ 0858319943
คลิ๊กเพื่อดูแผนที่

บาสเกตบอล กีฬาบาสเกตบอล (basketball)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  BasketBall  - บาสเกตบอล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล ประวัติความ เป็นมา ประโยชน์ การดูแล
รักษาอุปกรณ์ มารยาท ของผู้เล่นและผู้ดู
ูกีฬาที่ดี ความปลอดภัยในการ เล่นกีฬา
บาสเกตบอล ความเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา
 

BasketBall  - บาสเกตบอล
การบริหารกายและการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย แบบฝึกการบริหารร่างกายก่อน การเล่นกีฬาบาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล
การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบาสเกตบอล
แบบฝึก เกมนำไปสู่การฝึกทักษะกีฬา
บาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล
ทักษะการยืนเตรียมพร้อม การเคลื่อนที่
การหยุด และการครอบครองลูกบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล

BasketBall  - บาสเกตบอล

ใบความรู้เรื่องโรคเบาหวาน
ใบงานเรื่องโรคความดันโลหิตสูง

ใบความรู้เรื่องโรคความดันโลหิตสูง
ใบความรู้เรื่องโรคเอดส์
ัแบบทดสอบ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
ัแบบทดสอบ ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2            

                 

ผู้อำนวยการโรงเรียน     ที่ปรึกษา ครูสหะชัย แสงสุนทร      ผู้จัดทำ
นายสมพงษ์  หงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางแก้วประชาสรรค์
นายสหะชัย แสงสุนทร
ครู อันดับ ค.ศ.3
บางแก้วประชาสรรค์

สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้

คลิ๊กเข้าเรียนระบบ e-learning วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพลศึกษา ( วอลเลย์บอล )
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาพลศึกษา ( บาสเกตบอล )
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 1
วิชาพลศึกษา (วอลเลย์บอล)   ชุดที่ 2
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ชุดที่ 1  วิชาพลศึกษา (บาสเกตบอล)  ชุดที่ 2


วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 1
ั  วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 1

วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 2
ั  วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 2

วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 3
ั  วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 3

วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 4
ั  วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 4

วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 5
ั  วิดิโอการเสริมสร้างทักษะ และสมรรถภาพร่างกาย ชุดที่ 5

วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 1 (warming up)
ั  วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 1 (warming up)

วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 2 (warming up)
ั  วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 2 (warming up)

วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 3 (warming up)
ั  วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 3 (warming up)

วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 4 (warming up)
ั  วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 4 (warming up)

วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 5 (warming up)
ั  วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 5 (warming up)

วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 6 (warming up)
ั  วิดิโอทักษะการวอร์มอัพ ชุดที่ 6 (warming up)

วิดิโอทักษะการเคลื่อนที่และท่าเตรียมพร้อม
ั  วิดิโอทักษะการเคลื่อนที่และท่าเตรียมพร้อม ชุดที่ 1

วิดิโอทักษะการเคลื่อนที่และท่าเตรียมพร้อม ชุดที่ 2
ั  วิดิโอทักษะการเคลื่อนที่และท่าเตรียมพร้อม ชุดที่ 2

วิดิโอการเล่นลูกด้วยมือล่าง (under ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 1 (under ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง 2
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 2 (under ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 3 (under ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 3 (under ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 4 (under ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 4 (under ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 5 (under ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ชุดที่ 5 (under ball)

วิดิโอการเล่นลูกด้วยมือบน set ball
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 1 (set ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน 2
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 2 (set ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 3 (set ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 3 (set ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 4 (set ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 4 (set ball)

วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 5 (set ball)
ั  วิดิโอทักษะการเล่นลูกด้วยมือบน ชุดที่ 5 (set ball)

วิดิโอทักษะการเสิร์ฟลูกบอล 1
ั  วิดิโอทักษะการเสิร์ฟลูกบอล ชุดที่ 1 (serve ball)

วิดิโอทักษะการเสิร์ฟลูกบอล ชุดที่ 2 (serve ball)
ั  วิดิโอทักษะการเสิร์ฟลูกบอล ชุดที่ 2 (serve ball)

วิดิโอการตบลูกบอล 1
ั  วิดิโอทักษะการตบบอล ชุดที่ 1 (hit ball)

วิดิโอทักษะการตบบอล ชุดที่ 2 (hit ball)
ั  วิดิโอทักษะการตบบอล ชุดที่ 2 (hit ball)

วิดิโอทักษะการสกัดกั้นลูกบอล1
ั  วิดิโอทักษะการสกัดกั้น ชุดที่ 1 (block ball)

วิดิโอทักษะการสกัดกั้น ชุดที่ 2 (block ball)
ั  วิดิโอทักษะการสกัดกั้น ชุดที่ 2 (block ball)

วิดิโอทักษะการแข่งขันเล่นทีม
ั  วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 1 (team play)

วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 2 (team play)
ั  วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 2 (team play)

วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 3 (team play)
ั  วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 3 (team play)

วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 4 (team play)
ั  วิดิโอการแข่งขันเล่นทีม ชุดที่ 4 (team play)


ั  วิดิโอการจับ รับ-ส่งบาสเกตบอล


ั  วิดิโอการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล


ั  วิดิโอการยิงประตู


ั  วิดิโอการเคลื่อนที่ยิงประตู (Lay up shut)

แบบฝึกหัดเรื่องผู้ใหญ่วัยทอง วัยสูงอาย แบบฝึกหัดเรื่องโรคเบาหวาน แบบฝึกหัดเรื่องโรคหัวใจ มะเร็ง ใบงานเรื่องโรคเบาหวาน

sport   sport55 christmas55    วอลเลย์บอล กีฬาวอลเลย์บอล (volleyball)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬา วอลเลย์บอล
ประวัติ ประโยชน์ มารยาทผู้เล่น ผู้ชม
การรักษา อุปกรณ์ ความปลอดภัย
ความ เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา

 แบบทดสอบ 

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

 volleybal - วอลเลย์บอล
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

 volleybal - วอลเลย์บอล
กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล
กติกาการแข่งขัน
วอลเลย์บอล

     
   
        แบบทดสอบ 
 
     
  

 volleybal - วอลเลย์บอล
สัญญาณมือผู้ตัดสินวอลเลย์บอล
 สัญญาณมือผู้ตัดสิน
วอลเลย์บอล

 

สถิติผู้เยี่ยมชม website hit counters
นายสหะชัย แสงสุนทร   ครู อันดับ ค.ศ.3 :sahachai5544@hotmail.com
โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ Tel : 0-2710-2005